Sagsnummer 19-6662

Erklæret død ved en fejl – ikke omfattet af loven

07-09-2020
En 69-årig mand anmeldte, at han ved en fejl var blevet erklæret død under en indlæggelse på et sygehus. Fejlen bestod i, at sygehuset havde udfyldt en dødsattest på en forkert patient.

Manden oplyste, at det havde været en hård oplevelse for både ham selv og hans pårørende, og at han havde måttet gå til psykolog. Det havde også medført mange problemer, da han skulle have oprettet alle sine private papirer igen, hvilket havde været forbundet med forskellige udgifter.

Patienterstatningen vurderede, at manden ikke var blevet påført en skade i lovens forstand som følge af, at han var blevet erklæret (teknisk) død. Det forhold, at det havde været en psykisk hård oplevelse, indebar ikke, at manden kunne anses for at være blevet påført en psykisk skade. De udgifter, der havde været forbundet med hændelsen, var et rent økonomisk tab og udgjorde ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Patienterstatningen afviste derfor sagen efter KEL § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

For en lignende sag se 12-5473.

Afgørelsesdato: 29. november 2019