Sagsnummer 16-6403

Afgørelse om mén og erhvervsevnetab sendt samme dag, som patienten afgik ved døden

07-09-2020

En 71-årig mand fik anerkendt forsinket diagnosticering af kræft og blev blandt andet tilkendt en foreløbig godtgørelse for varigt mén på 40 %.

Patienterstatningen forhøjede efterfølgende det varige mén til 100 % og opgjorde samtidig en erstatning for 100 % erhvervsevnetab. Den yderligere erstatning blev tilkendt ved en afgørelse af 17. oktober 2018. Samme aften oplyste de pårørende pr. mail, at manden var afgået ved døden tidligere på dagen. Dette havde Patienterstatningen ikke kendskab til, da afgørelsen blev truffet.

Erstatningen for erhvervsevnetab skal dække skadelidtes fremtidige indtægtstab som følge af skaden. Det følger af U 2016.1515 H og U 2017.569 H, at der ikke er et fremtidigt indtægtstab, der kan danne grundlag for erstatning for erhvervsevnetab, hvis skadelidte dør, inden der træffes afgørelse om erhvervsevne. Det fremtidige tab, de efterladte lider som følge af dødsfaldet, erstattes efter reglerne om forsørgertab.

Dommene betyder, at manden ikke var blevet tilkendt erstatning for erhvervsevnetab, hvis Patienterstatningen havde vidst, at han var afgået ved døden, inden afgørelsen blev truffet.

Manden nåede at leve med skadens følger i knapt 6 år. Den yderligere méngodtgørelse skulle derfor under alle omstændigheder ikke reduceres efter princippet om mellemkommende død.

Det er Patienterstatningens praksis, at afgørelser ikke tilbagekaldes i en situation, hvor patienten afgår ved døden samme dag, som der træffes afgørelse om mén og erhvervsevnetab, og hvor Patienterstatningen ikke var bekendt med dødsfaldet, da afgørelsen blev truffet.

For en lignende sag se 19-7162.

Afgørelsesdato: 17. oktober 2018