Sagsnummer 19-1537

Klage til Styrelsen for Patientklager afbrød ikke forældelsesfristen

06-03-2020

En 31-årig mand anmeldte i januar 2019, at han var blevet påført skade som følge af, at hans praktiserende læge i marts 2011 havde overset, at hans ene lunge var punkteret. Det blev først opdaget en måned senere, hvorefter der straks blev iværksat behandling.

I anmeldelsen oplyste manden, at han havde haft kendskab til skaden siden 2014.

Patienterstatningen vurderede, at mandens eventuelle erstatningskrav var forældet, da han havde anmeldt sagen mere end tre år efter, at han fik eller burde have fået kendskab til skaden, jf. KEL § 59, stk. 1.

Manden ankede afgørelsen, da han mente, at forældelsesfristen var blevet afbrudt ved, at han i 2012 havde klaget over forløbet til det daværende Patientombuddet (nu Styrelsen for Patientklager).

Ankenævnet for Patienterstatningen vurderede, at klagen til Styrelsen for Patientklager ikke indeholdt oplysninger, der kunne betragtes som en anmeldelse af et erstatningskrav, der burde have været videresendt til rette myndighed, jf. KEL § 60 a. Ankenævnet tiltrådte derfor, at sagen var forældet (AfP 2019-4537).

Afgørelsesdato: 19. maj 2019