Sagsnummer 18-7523

Ikke erstatning for uheld under pleje fra hjemmeplejen

23-10-2019

En 74-årig mand anmeldte, at han var blevet påført skade i forbindelse med et uheld i hjemmet, hvor hans sygeseng faldt sammen, da personalet fra hjemmeplejen kørte sengen ned. Uheldet medførte, at han fik stærke smerter i ryggen.

Det fremgik af oplysningerne, at uheldet opstod i forbindelse med, at plejepersonalet skulle vaske manden, mens han lå i sengen. Madrassen havde forrykket sig, og manden fik et ryk i ryggen, da personalet flyttede den på plads i sengen.

Skader sket i hjemmeplejen er kun omfattet af lovens dækningsområde, hvis de er sket i forbindelse med sundhedsfaglig behandling. Skader opstået i forbindelse med ulykker er ikke omfattet, da reglen i KEL § 21, stk. 2, kun dækker ulykker, der er sket på et sygehus. 

Patienterstatningen vurderede, at skaden i den konkrete sag ikke var sket i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, og at den derfor ikke var omfattet af lovens dækningsområde, jf. KEL § 19.

Sagen blev derfor afvist. Patienterstatningen henviste samtidig manden til at rejse et erstatningskrav efter de almindelige erstatningsretlige regler direkte mod hjemmeplejen eller kommunen.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen (AfP 2018-5139).

Afgørelsesdato: 20. november 2018