Sagsnummer 16-9620

Ikke erstatning for ikke-tilskudsberettigede udgifter til medicinsk cannabis

23-10-2019

En 31-årig mand var blevet opereret for et brud i anklen og fik i den forbindelse beskadiget nogle nerver. Han udviklede efterfølgende en kronisk smertetilstand (CRPS) i foden og op i underbenet.

Patienterstatningen vurderede, at smertetilstanden med overvejende sandsynlighed var udløst af nerveskaderne, og at skaden gik ud over, hvad manden måtte tåle. Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Under sagen rejste manden blandt andet krav om erstatning for udgifter til cannabisolie.

Pr. 1. januar 2019 blev der indført en særlig tilskudsordning for medicinsk cannabis. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft for køb foretaget fra 1. januar 2018 og gælder frem til 1. januar 2022.

Det fremgik af sagen, at manden havde fået en recept på medicinsk cannabis, men at han havde valgt at købe stærkere dråber end de ordinerede via internettet. Der var således tale om medicinsk cannabis, der ikke var godkendt til salg i Danmark af Lægemiddelstyrelsen, og udgifterne var dermed ikke tilskudsberettigede.

Patienterstatningen afviste derfor at erstatte udgifterne, både midlertidigt og varigt

Afgørelsesdato: 16. maj 2019