Sagsnummer 15-3268

Ankefrist overskredet – afgørelse sendt i Netservice

23-10-2019

En 69-årig mand havde rejst krav om erstatning efter en operation i foden. Patienterstatningen vurderede, at manden ikke var blevet påført skade ved behandlingen, og afviste derfor sagen.

Afgørelsen blev sendt til manden via Patienterstatningens elektroniske selvbetjeningsløsning, Netservice, i oktober 2015. Ifølge systemet læste manden afgørelsen samme dag, som den blev sendt.

I november 2016 kontaktede manden Patienterstatningen for at spørge til sagen og fik i den forbindelse oplyst, at sagen var afsluttet. Manden oplyste, at han ikke havde fået afgørelsen, og der blev åbnet for sagen i Netservice igen.

I februar 2017 ankede manden afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, der afviste klagen som for sent indgivet.

Sagen blev derefter indbragt for domstolene. For byretten forklarede manden, at han ikke havde fået besked om afgørelsen, og at han ikke havde været logget ind i systemet i oktober 2015, da der på det tidspunkt havde været sygdom i familien. Han havde fået undersøgt sin computer, men man havde kun kunnet finde noget fra før dagen for afgørelsen.

Efter indholdet af oplysningerne på loggen hos Patienterstatningen, dels om den afsendte mail til manden, dels om at et dokument med afgørelsen og et dokument om klagevejledning samme dato var downloaded med mandens patientID, fandt byretten det ikke bevist, at han ikke var blevet gjort bekendt med afgørelsen i oktober 2015. Klagen var derfor indgivet for sent. Det forhold, at adviseringsmailen og dokumenterne ikke havde kunnet genfindes på mandens computer, kunne ikke føre til andet resultat (dom af 5. marts 2019 fra Retten i Randers, sag nr. BS-967/2018).

Afgørelsesdato: 27. oktober 2015