Sagsnummer 13-6640

Lammelse af stemmebåndet efter fjernelse af skjoldbruskkirtlen udløste ikke ret til erstatning

21-02-2019

En kvinde anmeldte, at hun var blevet påført skade under en operation med fjernelse af skjoldbruskkirtlen i form af lammelse af stemmebåndet og nedsat kalkniveau i blodet.

Patienterstatningen vurderede, at behandlingen havde levet op til erfaren specialiststandard, og at skaden ikke udløste ret til erstatning efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4. Der blev blandt andet lagt vægt på, at det nedsatte kalkniveau kun havde været forbigående.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, og sagen blev derefter indbragt for domstolene.

Retslægerådet udtalte, at behandlingen havde fulgt almindeligt anerkendte lægefaglige retningslinjer, at lammelse af stemmebåndet ses i 1,5-2 % af tilfældene, og at forbigående nedsættelse af kalkniveauet er meget almindeligt efter en operation som den pågældende.

Sammenholdt med kvindens gener inden operationen i form af trykgener og vejrtrækningsbesvær mente byretten ikke, uanset skadens sjældenhed, at der var et sådant misforhold mellem grundlidelsen og skaden, at den oversteg, hvad hun med rimelighed måtte tåle. Ankenævnet blev derfor frifundet (dom af 6. marts 2018 fra Retten i Esbjerg, sag nr. BS 50-752/2016).

Afgørelsesdato: 29. september 2015