Sagsnummer 15-1172

Ikke erstatning for udgifter til akupunkturbehandling foretaget et år efter skaden

21-02-2019

En 62-årig kvinde fik anerkendt en behandlingsskade, der blandt andet medførte smerter i foden. Ca. et år efter skaden startede hun i akupunkturbehandling og rejste krav om erstatning for udgifterne. Hun anførte desuden, at hun ville have et livslangt behov for behandlingen.

Patienterstatningen afviste at erstatte udgifterne med den begrundelse, at akupunkturbehandling kun har dokumenteret effekt i en kortvarig periode og kun umiddelbart efter skadens indtræden.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen (AfP 17-3822).

Afgørelsesdato: 16. februar 2017