Sagsnummer 16-6759

Forventning om skadeanmeldelse fra lægen afbryder ikke forældelsesfristen

08-03-2018

En 46-årig kvinde anmeldte i juli 2016, at hun var blevet påført skade ved en operation foretaget i november 2012. Patienterstatningen vurderede, at sagen var forældet, da den var anmeldt mere end 3 år efter, at kvinden fik eller burde have fået kendskab til skaden. jf. KEL § 59, stk. 1.

Kvinden ankede afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Hun forklarede i den forbindelse, at hun havde været i god tro, fordi hendes praktiserende læge i september 2015 havde lovet at hjælpe hende med at anmelde sagen. I juli 2016 havde lægen givet hende et anmeldelsesskema, som hun derefter havde udfyldt og sendt til Patienterstatningen.

Ankenævnet mente ikke, at det forhold, at kvinden troede, at hendes læge sendte en anmeldelse, havde været til hinder for, at hun selv sendte anmeldelsen eller henvendte sig til Patienterstatningen inden for fristen. Ankenævnet bemærkede desuden, at 3-års fristen ikke forlænges, selvom den sene anmeldelse af erstatningskravet alene skyldes manglende kendskab til retsreglerne. Afgørelsen blev derfor tiltrådt (AfP 17/1898).

Afgørelsesdato: 12. december 2016