Sagsnummer 16-8791

Ar efter fjernelse af modermærke udgjorde ikke en skade

08-03-2018

En 18-årig mand fik fjernet et 4 x 7 cm stort modermærke fra venstre skulder. På grund af størrelsen blev det fjernet ad to omgange.

Ved efterfølgende kontrol blev det noteret, at arret var blevet lidt bredere, så det nu målte 3 x 8 cm. Huden var desuden tynd og havde en ujævn bund med ømme strenge af arvæv.

Manden anførte i sin anmeldelse, at arret havde været lang tid om at hele, og at det var skredet og blevet stort og følsomt. Han anførte også, at han ikke var blevet informeret om risikoen for at få et stort, generende ar. Han havde derimod fået opfattelsen af, at modermærket ville være let at fjerne.

Patienterstatningen vurderede, at manden ikke var blevet påført en skade i lovens forstand.

Der blev lagt vægt på, at ar placeret på ryggen har en tendens til at blive breddeøgede sammenlignet med ar placeret andre steder på kroppen, da området på ryggen særligt udsættes for træk som følge af den store bevægelighed. Derudover afhænger graden af breddeøgning af forhold hos den enkelte patient, da arvævsdannelsen varierer fra patient til patient. Det er desuden sædvanligt, at huden vil være særlig følsom, lige når arret er helet, da huden er ny og tynd og dermed mere følsom over for ydre påvirkninger i form af tøj, sol mv.

Der blev også lagt vægt på, at det kan tage tid for ar på ryggen at hele, og at det konkrete behandlingsforløb ikke havde været forlænget udover det sædvanlige – særligt henset til størrelsen på det fjernede modermærke.

Sagen blev derfor afvist efter KEL § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Afgørelsesdato: 17. marts 2017