Sagsnummer 11-4188

Vaccinationssag tilbagekaldt efter nye oplysninger om manglende årsagssammenhæng

20-11-2017

En 40-årig mand havde fået anerkendt en vaccinationsskade og var blevet tilkendt ca. 100.000 kr. i foreløbig erstatning.

Under sagsbehandlingen modtog Patienterstatningen nye oplysninger fra Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), der dokumenterede, at der ikke var årsagssammenhæng mellem vaccinationen og den anerkendte skade. Der blev lagt vægt på, at det lægeligt var vurderet, at der var tale om en infektionssygdom med såkaldt CMV-virus.

Patienterstatningen tilbagekaldte derfor anerkendelsen og de efterfølgende afgørelser om erstatningsberegning. Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte afgørelsen (AfP 14/5985).

Afgørelsesdato: 8. maj 2012