Sagsnummer 16-9014

Forsinket kræftdiagnose skyldtes patientens eget fravalg af behandling

20-11-2017

En 53-årig mand anmeldte, at han havde fået diagnosticeret sin kræftsygdom for sent. Det fremgik, at han var blevet henvist til udredning i kræftpakkeforløb med CT-skanning og undersøgelse i ambulatoriet. Han mødte imidlertid ikke op til skanningen og meldte afbud til undersøgelsen i ambulatoriet.

Patienten forklarede, at årsagen til, at han ikke var mødt op, henholdsvis havde meldt afbud til undersøgelserne, var, at han ikke havde følt, at sygehuset tog ham alvorligt, og at der var blevet stillet nedladende spørgsmål.

Patienterstatningen vurderede, at sygehuset burde have givet patienten en ny tid til både skanning og undersøgelse i ambulatoriet. På baggrund af patientens forklaring vurderede Patienterstatningen dog også, at han ikke med overvejende sandsynlighed ville være mødt op, hvis han havde fået en ny tid til de pågældende undersøgelser.

Sagen blev derfor afvist, da den forsinkede diagnosticering af patientens kræftsygdom ikke var en følge af undersøgelses- og behandlingsforløbet på sygehuset, men skyldtes hans eget fravalg af behandling.

Afgørelsesdato: 6. december 2016