Sagsnummer 16-6814

Utilfredshed med tandproteser udløste ikke ret til erstatning

09-03-2017

En 51-årig kvinde anmeldte, at hun var utilfreds med nogle tandproteser, som hun havde fået fremstillet hos en klinisk tandtekniker, og at hun ønskede at få erstattet udgifterne til tandproteserne.

Patienterstatningen vurderede, at kvinden ikke var blevet påført en skade, der berettigede til erstatning. Der blev lagt vægt på, at skaden ikke havde medført hverken midlertidige eller varige gener, der kunne berettige til erstatning.

Derudover kunne udgifterne til tandproteserne ikke erstattes – heller ikke mulige udgifter til eventuelle nye tandproteser. Begrundelsen for dette er, at tandproteser betragtes som en ting, og at utilfredshed med proteser er et kontraktretsligt forhold mellem tandteknikeren og patienten.

Afgørelsesdato: 17. august 2016