Sagsnummer 13-7464

Afslag på aktindsigt i spørgsmål til intern lægekonsulent

09-03-2017

Under en erstatningssag bad patientens advokat om at få aktindsigt i de spørgsmål, som Patienterstatningen havde stillet til den interne lægekonsulent. Dette blev afvist med henvisning til, at spørgsmålene var en del af Patienterstatningens interne arbejdsdokumenter og dermed ikke omfattet af retten til aktindsigt efter forvaltningslovens regler.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Retten til aktindsigt efter forvaltningsloven omfatter ikke interne arbejdsdokumenter, herunder interne lægelige vurderinger. Patienterstatningen har dog i flere år haft den praksis, at der – efter anmodning – kan gives aktindsigt i interne lægelige vurderinger, når der er truffet afgørelse i sagen efter princippet om meroffentlighed.

Afgørelsesdato: 17. juni 2016