Sagsnummer 11-0945

Erstatning for infektion, fordi der ikke blevet givet antibiotika før meniskoperation

10-08-2017

En mand fik en infektion i knæet efter en kikkertoperation, hvor hans menisk blev syet og sat fast med to meniskpile.

To dage efter blev han indlagt med forhøjede infektionstal, og man fjernede en blanding af blod og betændelse, skyllede knæet og han blev sat i antibiotisk behandling. Han blev opereret tre gange til, og først ni måneder efter den første operation var der bevægelighed i knæet og få smerter.

Patienten burde have fået antibiotika før kikkertoperationen; det skal man gøre, når der skal fremmedlegemer ind i kroppen, i hans tilfælde meniskpile. Havde personalet gjort det, ville infektionen sandsynligvis have været undgået, og han fik derfor bl.a. erstatning for varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte.

Afgørelsesdato: 9. november 2011