Sagsnummer 14-8138

Læge idømt bødestraf for manglende udlevering af journalmateriale

25-10-2016

En kvinde havde anmeldt en skade opstået ved behandling hos sin praktiserende læge. Til brug for behandling af sagen bad Patienterstatningen lægen om at sende kopi af sin journal vedrørende patienten.

Trods gentagne rykkere blev journalmaterialet ikke fremsendt. Patienterstatningen anmeldte derfor lægen til politiet, hvilket dog ikke fik ham til at sende materialet.

Lægen blev senere dømt i byretten for overtrædelse af klage- og erstatningslovens § 37, stk. 1, jf. § 61. Han blev idømt en bødestraf på 10.000 kr. samt månedlige tvangsbøder på 1.000 kr., indtil han havde opfyldt sin forpligtelse til at indsende journalmaterialet.

Afgørelsesdato: 6. juni 2016