Sagsnummer 10-2664

Behandling i udlandet ikke omfattet af loven

25-10-2016

En 74-årig mand faldt under et genoptræningsophold på Montebello og pådrog sig et brud på hoften. Han blev opereret akut på et lokalt hospital i Spanien. Efter hjemkomsten til Danmark blev han re-opereret. Han anmeldte efterfølgende forløbet til Patienterstatningen, som nu skulle tage stilling til, om behandlingen på det spanske hospital var omfattet af loven.

Efter KEL § 19, stk. 3, er behandling i udlandet omfattet, hvis patienten modtager vederlagsfri behandling efter sundhedsloven. I henhold til bestemmelsens formål og forhistorie må bestemmelsen forstås således, at der skal være tale om planlagt behandling efter sundhedslovens §§ 87-89, der regulerer regionens muligheder for at henvise til udlandet. Behandlingen på det spanske hospital blev betalt efter de dagældende regler om den offentlige rejsesygesikring. Da behandlingen i Spanien ikke var sket med hjemmel i sundhedslovens §§ 87-89, var den ikke omfattet af loven.

Afgørelsesdato: 18. november 2011