Sagsnummer 07-1246

Blodprop ikke med overvejende sandsynlighed udviklet på grund af efterladt fremmedlegeme

09-03-2016

En 68-årig mand udviklede en blodprop i underbenet, og en skanning viste et fremmedlegeme i venen. Det viste sig at være en såkaldt guide-wire, der var blevet glemt ved en røntgenundersøgelse af hjertets arterier foretaget et år tidligere.

Patienterstatningen vurderede, at det ikke var i overensstemmelse med erfaren specialiststandard, at man havde glemt guide-wiren. Patienterstatningen vurderede dog også, at det ikke med overvejende sandsynlighed var den efterladte guide-wire, der havde forårsaget blodproppen.

Patienten fik derfor afslag på erstatning, hvilket blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Patienten indbragte herefter sagen for domstolene. Der blev i den forbindelse indhentet en udtalelse fra Retslægerådet. På baggrund af denne udtalelse lagde byretten til grund, at blodproppen ikke var forårsaget af guide-wiren. Patienten havde haft øgede gener som følge af guide-wiren, men skaden var relativt begrænset, og det var ikke godtgjort, at han havde et erstatningskrav over 10.000 kr. Dommen blev stadfæstet af landsretten (Østre Landsrets dom af 12. maj 2015, 9. afd., sag nr. B-955-14).

Afgørelsesdato: 1. oktober 2008