Sagsnummer 13-1255

Aktindsigt i forbindelse med politianmeldelse af sygehus

01-06-2016

En 74-årig mand blev opereret for galdesten. Der opstod efterfølgende blødninger, som medførte, at manden afgik ved døden. Patienterstatningen vurderede, at manden med overvejende sandsynlighed ville have overlevet, hvis man havde undersøgt ham grundigere efter operationen. Dødsfaldet blev derfor anerkendt efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

De efterladte politianmeldte sygehuset, og Patienterstatningen modtog derfor en anmodning om aktindsigt fra politiet.

Det forhold, at sygehuset var blevet meldt til politiet, indebar ikke, at politiet var blevet part i sagen. Patienterstatningen vurderede dog, at politiet havde en lovlig og saglig interesse i at se sagsakterne, jf. persondataloven. Det var nødvendigt for politiet at have sagsakterne, for at de kunne undersøge sagen.

Det var desuden afdødes datter, der havde ført sagen i Patienterstatningen, og også hende, der havde politianmeldt sygehuset. Datteren havde dermed en interesse i, at politiet kunne få de nødvendige oplysninger i sagen.

Afgørelsesdato: 2. december 2013