Sagsnummer 14-0194

Kløe og knudedannelse efter børnevaccination

25-11-2015

En lille dreng fik en Di-Te-Ki-Pol-Hib vaccination, der beskytter mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio, hib-meningitis og strubelågsbetændelse. Efter vaccinationen udviklede han nopret, groft og kløende udslæt på låret, hvor han var blevet stukket.
Patienterstatningen vurderede, at udslættet med overvejende sandsynlighed skyldtes vaccinen, da der er tale om en kendt, men sjælden bivirkning i form af en allergisk reaktion overfor et aluminiumsholdigt hjælpestof i den pågældende vaccine.

Vi vurderede også, at der var tale om en skade, der oversteg, hvad barnet skulle tåle i forbindelse med vaccinationen. Skaden blev derfor anerkendt som en lægemiddelskade.

Ifølge de seneste oplysninger fra myndighederne på området vil eksem og allergisymptomer i de fleste tilfælde aftage og forsvinde over tid. Undersøgelser har også vist, at der ved test efter fem år eller mere fra den seneste vaccination ikke længere er symptomer hos to ud af tre børn.

Med udgangspunkt i drengens gener, journalmaterialet og de seneste oplysninger fra myndighederne tilkendte vi drengen en skønsmæssig godtgørelse for svie og smerte.

Afgørelsesdato: 5. maj 2014