Sagsnummer 14-8293

Forsinket mammografiscreening

26-11-2015

En kvinde søgte om erstatning, fordi hun var blevet indkaldt til mammografiscreening for sent.

Kvinden var blevet screenet i juli 2009 og igen i maj 2011, hvor der ikke var tegn på brystkræft.

Kvinden blev screenet i september 2013. I forhold til de kliniske retningslinjer for mammografiscreening blev denne screening foretaget 47 dage for sent, da der højst må gå 2 år og 3 måneder mellem screeningerne. I forbindelse med screeningen fandt man forandringer i venstre bryst, der viste sig at være brystkræft med spredning til lymfesystemet. Kvinden fik fjernet alle lymfeknuderne i venstre armhule, og hun blev efterbehandlet med kemoterapi og strålebehandling.

Patienterstatningen vurderede, at kvinden med overvejende sandsynlighed var påført en skade på grund af den forsinkede mammografiscreening. Hvis man havde indkaldt kvinden rettidigt, ville man med overvejende sandsynlighed have fundet knuden tidligere, fjernet den og efterfølgende have tilbudt strålebehandling. Kvinden kunne da have undgået at få fjernet alle lymfeknuderne under armen, og hun havde med overvejende sandsynlighed også undgået en del af efterbehandlingen.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter klage- og erstatningslovens (KEL) § 20, stk. 1, nr. 1. Efter denne regel gives der erstatning, hvis en undersøgelse eller behandling har afveget fra, hvad en erfaren specialist ville have gjort i den givne situation. Det er en betingelse, at patienten er påført en skade, der med overvejende sandsynlighed ville have været undgået ved en bedre behandling.

Kvinden fik godtgørelse for svie og smerte og varigt mén

Afgørelsesdato: 15. juni 2015