Sagsnummer 15-2173

Pårørende ikke omfattet af klage- og erstatningsloven

16-08-2015

En 39-årig kvinde anmeldte, at hun var faldet i noget vand på gulvet på et sygehus og var kommet til skade med knæet. Hun havde opholdt sig på sygehuset som medindlagt i forbindelse med sin søns operation. Som følge af skaden måtte hun opereres og gennemgå et genoptræningsforløb.

Patienterstatningen vurderede, at kvinden ikke kunne betragtes som patient, da ulykken skete. Hun var derfor ikke omfattet af lovens dækningsområde, jf. KEL § 19, stk. 1.

Afgørelsesdato: 9. marts 2015