Sagsnummer 14-9908

Bevilling efter serviceloven ikke omfattet af klage- og erstatningsloven

16-08-2015

En 63-årig kvinde blev behandlet for væskeansamlinger i benene med kompressionsstrømper, som hun fik bevilget af kommunen efter serviceloven. Hun anmeldte til Patienterstatningen, at der var udvist forsømmelse, da hun havde fået udleveret nogle forkerte kompressionsstrømper.

Bevillinger efter serviceloven er ikke omfattet af lovens dækningsområde, jf. KEL § 19, stk. 1. Patienterstatningen afviste derfor at behandle sagen.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 29. januar 2015