Sagsnummer 13-2990

Ankefrist overskredet – patient tilmeldt Patienterstatningens digitale selvbetjeningsløsning (Netservice)

16-08-2015

En 16-årig pige anmeldte en skade opstået i forbindelse med behandling af hendes fod.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke var sket en skade ved behandlingen. Sagen blev derfor afvist.

Kvinden var tilmeldt Patienterstatningens digitale selvbetjeningsløsning, Netservice, hvor der via mail sendes en notifikation til sagens parter, når der er nye dokumenter på sagen. Kvinden kontaktede Patienterstatningen 8 måneder efter, at afgørelsen blev truffet, og oplyste, at hun ikke havde fået besked om, at der var ny post til hende i Netservice, da afgørelsen blev sendt. Hun havde derfor ikke været opmærksom på, at der var truffet afgørelse i sagen, og havde ikke nået at anke afgørelsen inden for 3 måneder.

Sagen blev oversendt til Ankenævnet for Patienterstatningen. Det blev i den forbindelse oplyst, at der ifølge Patienterstatningens IT-system var sendt notifikationer om ny post i Netservice i forbindelse med, at afgørelsen blev truffet, og igen 14 dage senere. Det blev samtidig oplyst, at digital post efter Patienterstatningens opfattelse skal ligestilles med fysisk post.

Ankenævnet for Patienterstatningen vurderede, at der ikke var oplyst særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at der skulle ses bort fra fristoverskridelsen. Der blev lagt vægt på, at patienten ved at være tilmeldt Netservice havde accepteret at modtage post elektronisk. Der blev også lagt vægt på, at Patienterstatningen havde dokumenteret, at der var sendt adviseringsmails til patienten henholdsvis samtidig med, at afgørelsen blev truffet, og igen 14 dage senere. Klagen blev derfor afvist som for sendt indgivet.

For en lignende sag se 14-2130.

Afgørelsesdato: 24. november 2014