Sagsnummer 10-3623

Ikke overgangsbeløb og erstatning for forsørgertab efter voksen søn

23-04-2015

En 45-årig mand døde som følge af forsinket diagnosticering og behandling af kræft. Dødsfaldet blev anerkendt efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

I forbindelse med opgørelse af erstatningen blev Patienterstatningen bedt om at tage stilling til, om der kunne udbetales overgangsbeløb til afdødes mor, da han havde boet hos hende de sidste måneder af sit liv.

Det fremgik af sagen, at afdøde var flyttet hjem til moderen fire måneder før sin død for at blive passet af hende. Han var flyttet ind dagen efter, at det blev klart, at han ikke længere kunne tilbydes helbredende behandling. Han havde betalt husleje for sin egen lejlighed frem til sin død, og han havde ikke betalt husleje eller andre omkostninger til moderen. Han havde dog flyttet sin adresse hjem til moderen, så han kunne få hjælp til pleje fra hjemmehjælpen i moderens kommune.

Overgangsbeløb udbetales som udgangspunkt til afdødes ægtefælle eller samlever. Andre efterladte kan få overgangsbeløb, hvis der har været et vist økonomisk fællesskab, fx fordi den pågældende har haft fælles bopæl og husholdning med afdøde i flere år.

Der kan desuden gives erstatning for forsørgertab, hvis den afdøde ydede en vis forsørgelse til de efterladte, fx i form af økonomisk bidrag.

Ud fra oplysningerne vurderede Patienterstatningen, at der i det konkrete tilfælde ikke havde været et sådant økonomisk fællesskab eller en sådan forsørgelse, at der var grundlag for at yde overgangsbeløb og erstatning for forsørgertab til moderen.

Afgørelsesdato: 26. januar 2014