Sagsnummer 09-6514

Erstatning for skade efter vaccination mod livmoderhalskræft

23-04-2015

En 14-årig pige blev vaccineret mod livmoderhalskræft med Gardasil. I efterforløbet oplevede hun flere tilfælde af ildebefindende og svimmelhed, og hun udviklede føleforstyrrelser og kraftnedsættelse specielt i begge ben samt ledhævelse. Man mistænkte, at hun havde udviklet nervesygdommen Guillain Barrés syndrom.

Senere oplevede pigen nye symptomer i form af blandt andet smerter i ryg og ben og fornemmelse af manglende kontrol af benene. Man mistænkte en reaktiv tilstand med neuropati (nervesygdom) eller artrit (leddegigt). Symptomerne aftog efterhånden, men pigen havde varige smerter i lænden og bækkenet og ned i det ene ben.

Patienterstatningen vurderede, at generne med overvejende sandsynlighed skyldtes polyneuropati eller en nervebetændelse som bivirkning til vaccination med Gardasil. Der blev lagt vægt på, at Gardasil i meget sjældne tilfælde kan forårsage en række neurologiske symptomer i form af blandt andet svimmelhed, Guillain Barrés syndrom og diverse lammelser samt – i ekstremt sjældne tilfælde – rygmarvsbetændelse.

Patienterstatningen vurderede også, at skaden var alvorlig set i forhold til, at vaccinationen blev givet forebyggende mod livmoderhalskræft. Skaden blev derfor anerkendt efter KEL § 43.

Afgørelsesdato: 29. september 2010