Sagsnummer 14-2637

Afslag på erstatning efter HPV-vaccination (Gardasil)

23-04-2015

En 34-årig kvinde var blevet vaccineret mod livmoderhalskræft med præparatet Gardasil. Hun anmeldte til Patienterstatningen, at hun havde fået en styrtblødning efter hver vaccination, og at hun efter sidste vaccination havde haft en spontan abort. Året efter fødte hun et barn med skjult rygmarvsbrok, og senere fik hun selv konstateret sclerose. Hun mente, at skaderne skyldtes vaccinationen.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke med overvejende sandsynlighed var årsagssammenhæng mellem vaccinationen og kvindens styrtblødninger, den spontane abort og sclerosen, eller mellem vaccinationen og barnets rygmarvsbrok.

Der blev lagt vægt på, at generne ikke er beskrevet som kendte bivirkninger i produktresuméet for Gardasil. Der blev også lagt vægt på, at der ikke er lægelige holdepunkter for en årsagssammenhæng mellem vaccinen og de anmeldte gener.

Skaderne blev derfor afvist efter KEL § 38, stk. 1, jf. § 44.

Afgørelsesdato: 18. august 2014