Sagsnummer 12-5614

Kun patienters faldskader på sygehusets område erstattes

13-05-2013

En 73-årig kvinde skulle til taleundervisning gennem et talecenter, der lånte lokaler på et sygehus. Hun parkerede på sygehusets parkeringsplads, men faldt og slog blandt andet sit knæ og sit håndled. 

Kvinden anmeldte et erstatningskrav til Patienterstatningen.

Under sagen blev det oplyst, at talecentret hører under regionen, og ikke under det pågældende sygehus. Da kvinden derfor ikke var på sygehusets område som patient, var skaden ikke omfattet af lovens dækningsområde. Sagen blev derfor afvist. Kvinden blev henvist til at rejse sit krav direkte over for sygehuset.

Afgørelsesdato: 11. september 2012