Sagsnummer 12-7113

Ikke erstatning for udgifter til sen abort i udlandet

13-05-2013

En 26-årig kvinde fik i sin 19. graviditetsuge at vide, at der var mistanke om, at hun ventede et misdannet barn. Dette blev bekræftet ved nogle yderligere undersøgelser, og kvinden søgte derfor tilladelse til at få foretaget en sen abort, men fik afslag. Kvinden tog derefter til udlandet, hvor hun fik foretaget en abort i uge 22 + 5. 

 

I sin anmeldelse til Patienterstatningen rejste kvinden krav om at få erstattet sine udgifter til aborten.

 

Patienterstatningen afviste sagen med den begrundelse, at loven kun dækker formuetab, der skyldes en personskade. Det forhold, at kvinden havde haft udgifter til en abort i udlandet, fordi det ikke kunne lade sig gøre at få den foretaget i Danmark, udgjorde ikke en personskade.

Afgørelsesdato: 27. september 2012