Sagsnummer 10-2018

Erstatning for udgifter til transport til Montebello

13-05-2013

En 70-årig kvinde fik anerkendt en skade opstået under en operation i knæet. Hun rejste blandt andet krav om erstatning for udgifter til transport i forbindelse med et ophold på genoptræningscentret Montebello i Spanien.  

Patienterstatningen tilkendte patienten erstatning for transportudgifterne, da genoptræningsopholdet var en nødvendig følge af skaden.

Regionen, der skulle udbetale erstatningen, ankede afgørelsen. De mente, at det var patientens eget valg at tage til Montebello i stedet for at tage imod regionens genoptræningstilbud, og at hun derfor ikke havde overholdt sin tabsbegrænsningspligt.  

Ankenævnet for Patienterstatningen henviste til visitationsreglerne til Montebello. Det fremgår af disse, at en henvisning til Montebello prioriteres særligt højt, hvis den i et vist omfang kan træde i stedet for rehabilitering i det hjemlige sundhedsvæsen, og hvis patienten har et særligt behov for det miljøskift og den aflastning i hverdagen, som et ophold på Montebello giver. Da patienten var blevet godkendt til et ophold på Montebello, tiltrådte nævnet, at hendes transportudgifter kunne erstattes.

Afgørelsesdato: 15. september 2011