Sagsnummer 11-6963

Universitet var ansvarlig for skade opstået under forsøg

14-01-2013

En 25-årig mand pådrog sig et sår under foden under deltagelse i et forsøg på et universitet. Patienterstatningen vurderede, at forsøget opfyldte kravene til at være omfattet af loven, jf. KEL § 22, og der blev tilkendt godtgørelse for svie og smerte som følge af skaden.  

Det følger af § 9 i den dagældende bekendtgørelse nr. 1097 af 12. december 2003 om lovens dækningsområde, at erstatningspligten for skader opstået i forbindelse med forsøg, der foretages under ansvar af f.eks. statslige højere uddannelsesinstitutioner, påhviler den institution, der er ansvarlig for forsøget.  

Dette betød, at universitetet selv skulle betale godtgørelsen for svie og smerte i sagen.

Hvis forsøget var foretaget under ansvar af en læge ansat på ét af regionens sygehuse, havde regionen været erstatningsansvarlig for skaden, og godtgørelsen skulle i så fald have været betalt af regionen.

Afgørelsesdato: 27. april 2012