Sagsnummer 11-5501

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – tabsbegrænsning

27-08-2013

En 56-årig kvinde blev tilkendt erstatning for komplikationer til en operation i knæet.   

Under behandlingen af sagen blev Patienterstatningen opmærksom på, at kommunen havde stoppet udbetalingen af sygedagpenge, fordi patienten var udeblevet fra en opfølgningssamtale.   

Patienterstatningen lagde til grund, at patienten ville have modtaget sygedagpenge i hele sin sygeperiode, hvis hun ikke var udeblevet fra samtalen. Patienterstatningen vurderede desuden, at patienten ved at udeblive fra samtalen havde tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste blev derfor fastsat ud fra det tab, patienten ville have lidt, hvis hun havde fået udbetalt sygedagpenge i hele sygeperioden.  

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste opgøres som forskellen mellem den indtægt, patienten ville have haft i sin sygeperiode, hvis skaden ikke var indtrådt, og den faktiske indtægt i perioden. I erstatningsretten gælder der dog et princip om, at skadelidte har pligt til at forsøge at begrænse sit tab. Hvis denne pligt ikke overholdes, kan det komme patienten til skade.   

Da patientens udeblivelse fra samtalen med kommunen havde medført, at udbetalingen af sygedagpenge blev stoppet, fik patienten et større indtægtstab end nødvendigt. Patienterstatningen vurderede derfor, at patienten selv måtte bære den del af tabet, der skyldtes, at udbetalingen af sygedagpenge var blevet stoppet.

Afgørelsesdato: 9. januar 2013