Sagsnummer 11-6001

Aktindsigt omfatter ikke ansattes personalemappe

27-08-2013

Efter at have fået afslag på erstatning bad en patient om at få aktindsigt i sin sag. Patienterstatningen sendte derfor kopi af sagens akter til patienten, også vurderingen fra lægekonsulenten. 

Patienten bad herefter om at få aktindsigt i lægekonsulentens personalemappe. Dette afviste Patienterstatningen med henvisning til forvaltningsloven, da personalemappen ikke vedrører patientens erstatningssag. Der kunne heller ikke gives aktindsigt efter offentlighedsloven, da den ikke gælder for Patienterstatningen. 

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 25. juli 2012