Sagsnummer 08-4351

Ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til selvstændig med eget ApS

25-06-2012

En 59-årig mand blev påført infektion i forbindelse med behandling i det ene knæ, hvilket medførte et varigt mén på 5 % og en forlængelse af sygeperioden på ca. 1 måned. 

Manden var selvstændig erhvervsdrivende, idet han havde et reklamebureau, der blev drevet som anpartsselskab. Han var direktør og eneanpartshaver i selskabet. Han oppebar fuld løn fra selskabet under sin sygeperiode. Patienterstatningen afviste derfor at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 

Afgørelsen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, idet manden anførte, at han havde lidt et tab i selskabet som følge af sit sygefravær. Nævnet vurderede, at det ikke var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at manden havde lidt et indtægtstab som følge af behandlingsskaden. Der blev lagt vægt på, at han på trods af sygeperioden havde modtaget sædvanlig løn fra anpartsselskabet, og at hans vederlæggelse gennem selskabets overskud ikke havde været mindre som følge af skaden. Afgørelsen blev derfor tiltrådt. 

I praksis ydes der kun erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til personer, der driver selvstændig virksomhed i selskabsform, hvis de har haft et egentligt løntab i sygeperioden, eller vederlæggelsen fra selskabets overskud er blevet mindre som følge af skaden. Derimod ydes der ikke erstatning for det tab, som selskabet i sig selv måtte have lidt.

Afgørelsesdato: 16. september 2009