Sagsnummer 11-8383

Død efter behandling med rygestopmedicin

25-06-2012

En 35-årig kvinde blev af sin praktiserende læge ordineret behandling med præparatet Champix, da hun ønskede at stoppe med at ryge. Under første behandling oplevede hun ingen bivirkninger, men hun begyndte at ryge igen og påbegyndte ny behandling med Champix. Under denne behandling oplevede hun nogle kortvarige besvimelsesanfald, så hun stoppede behandlingen, hvorefter generne forsvandt. Da patienten fortsat ønskede at stoppe med at ryge, blev hun ordineret Champix endnu en gang. Under 3. behandling oplevede patienten brystsmerter og blev indlagt på et sygehus. Under udredningen fik hun hjertestop, og man konstaterede, at hun havde fået en blodprop i hjertet. Det lykkedes ikke at genoplive patienten, og hun afgik ved døden.  

Patienterstatningen vurderede, at patientens blodprop i hjertet med overvejende sandsynlighed var opstået som følge af behandlingen med Champix.  

Patienterstatningen vurderede desuden, at optimal behandling havde tilsagt, at lægen havde undladt at ordinere 3. behandling med Champix, efter at patienten havde reageret på 2. behandling med kortvarige besvimelsesanfald.

Da den medicinske behandling ikke var foregået i overensstemmelse med erfaren specialiststandard, faldt sagen ikke ind under reglerne om erstatning for lægemiddelskader. Skaden blev i stedet anerkendt efter specialistreglen i KEL § 20, stk. 1, nr. 1.

Afgørelsesdato: 3. januar 2012