Sagsnummer 11-5944

Behandling i udlandet efter aftale med regionen omfattet af loven

25-06-2012

En 62-årig kvinde var som bilist udsat for et solouheld i Danmark og blev i den forbindelse fløjet med helikopter til behandling på et sygehus i Tyskland. Hun blev senere overflyttet til videre behandling på et dansk sygehus.  

Kvinden anmeldte forløbet til Patienterstatningen, da hun mente, at hun var blevet påført skade ved behandlingen i såvel Tyskland som Danmark.  

Klage- og erstatningsloven dækker kun skader opstået ved behandling foregået i Danmark. Behandling i udlandet er dog omfattet af loven, hvis behandlingen er sket efter henvisning fra det danske sundhedsvæsen.   

I den konkrete sag foregik transporten til sygehuset i Tyskland i henhold til en særlig aftale mellem Region Syddanmark og det pågældende sygehus. Af denne grund var behandlingen i Tyskland omfattet af lovens dækningsområde.

Afgørelsesdato: 26. januar 2012