Sagsnummer 09-4065

Knoglesammenfald efter Prednisolon-behandling

16-04-2012

En 53-årig mand blev i 2000 sat i Prednisolon-behandling for en kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL). I 2006 konstaterede man nogle forandringer i ryggen, herunder et sammenfald af nogle af ryghvirvlerne, som nødvendiggjorde operativ behandling. 

Patienterstatningen vurderede, at optimal behandling havde tilsagt, at man i forbindelse med Prednisolon-behandlingen løbende havde foretaget DEXA-skanninger samt iværksat behandling med biofosfonat og givet tilskud med kalk og d-vitamin. Derved ville sammenfaldene af ryghvirvlerne med overvejende sandsynlighed være undgået.  

Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1.

Afgørelsesdato: 27. september 2011