Sagsnummer 10-5941

Erstatning for udgifter fra en ulykkesforsikring går forud for klage- og erstatningsloven

16-04-2012

I forbindelse med behandling på et sygehus faldt en 43-årig mand faldt i et hul på sygehusets parkeringsplads og beskadigede flere tænder. Sagen blev anerkendt efter culpareglen (KEL § 21, stk. 2), da hullet var af en ikke ubetydelig størrelse, og sygehuset på trods af kendskab til hullet havde undladt at udbedre eller afmærke dette.

Patienten havde tegnet en privat ulykkesforsikring, og selskabet anerkendte ulykken. Denne forsikring dækkede udgifterne til udbedring af tandskaden. Regionen var derfor kun ansvarlig for en skønsmæssigt fastsat godtgørelse for svie og smerte. 

I det omfang en privattegnet ulykkesforsikring dækker afholdte udgifter, går denne dækning forud for erstatning fra en forsikringsordning fastsat i henhold til lov. Dette gælder dog ikke méngodtgørelse udbetalt fra en privattegnet forsikring. Skadelidte kan således godt få udbetalt méngodtgørelse både fra en ulykkesforsikring og fra en ansvarlig skadevolder for samme skade.

Afgørelsesdato: 21. september 2011