Sagsnummer 09-4145

Ansvaret for manglende reaktion

11-11-2011

En 28-årig kvinde henvendte sig til egen læge med en knude i højre bryst. Ved undersøgelsen fandt lægen en knude i brystet tre cm over brystvorten. Hun blev henvist til mammografi og ultralydsskanning hos en privatpraktiserende speciallæge.

Kvinden fik foretaget ultralydsskanning af brysterne og armhulerne. I højre bryst fandt speciallægen et område med øget konsistens. Der blev udtaget væv, som blev sendt til analyse på en patologisk afdeling.

Ved henvendelse til egen læge tre uger senere blev kvinden informeret om, at det så fredeligt ud, og at der var sendt noget til mikroskopi, men at der ikke var fundet ”onde ting”. Det viste sig senere, at egen læge aldrig havde modtaget svaret på den patologiske undersøgelse.

Kvinden henvendte sig igen hos egen læge yderligere 4 måneder senere, idet knuden nu var vokset. Hun blev henvist til et hospital. Her fik hun lavet en ny biopsi. Analysen viste, at hun havde brystkræft. Først efterfølgende blev hun informeret om, at svaret på den første prøve udtaget af den privatpraktiserende speciallæge var, at materialet var uegnet til diagnostisk vurdering.

Patienten fik efterfølgende konstateret metastaser i lunge og knogler.

Patienterstatningen vurderede, at ansvaret for den forsinkede diagnosticering og behandling af patientens brystkræft skulle deles mellem patientens egen læge og speciallægen, idet de begge havde indrettet deres procedurer for tilbagemelding på prøvesvar på en måde, der ikke levede op til erfaren specialiststandard.

Egen læge blev pålagt ansvar efter specialistreglen, fordi han ikke havde et system, der sikrede, at han fik svar på alle henvisninger, så han kunne reagere, når han ikke fik svar. 

Speciallægen blev ligeledes pålagt ansvar efter specialistreglen, fordi hun burde have sikret, at patientens læge modtog svaret fra den patologiske afdeling, så der kunne handles på dette. 

Afgørelsen er efterfølgende tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen. 

Speciallægen ændrede på baggrund af den konkrete sag sin procedure. Hun modtager nu selv svar på alle patologiske prøver, og hun sikrer, at kopi af svaret fra hendes praksis går videre til den alment praktiserende læge, der også selv modtager svaret direkte fra den patologiske afdeling. En sådan ordning lever efter Patienterstatningens vurdering op til erfaren specialiststandard.

Afgørelsesdato: 31. maj 2010