Sagsnummer 10-1410

Selvstændigt virkende tredjemand ansvarlig for faldulykke på sygehusets område

08-04-2011

I forbindelse med en kontrol på et sygehus faldt en 62-årig kvinde på sygehusets parkeringsplads og pådrog sig et håndledsbrud. Faldet skyldtes, at der ikke var ryddet sne og saltet på området. På grund af den manglende glatførebekæmpelse blev sygehuset anset for ansvarlig for faldulykken efter KEL § 21, stk. 2.

Det var oplyst, at regionen havde indgået aftale med et entreprenørfirma om vintervedligeholdelse på parkeringspladsen. Der gælder et særligt strengt ansvar for sygehuses forpligtelse til vedligeholdelse og glatførebekæmpelse af sygehusenes områder. Regionen blev derfor pålagt hæftelsesansvar for ulykken som følge af den selvstændigt virkende tredjemands fejl. Regionen kunne dog rejse et regreskrav over for entreprenørfirmaet. For nærmere herom se Patienterstatningens årsberetning 2000, s. 51.

Afgørelsesdato: 25. juni 2010