Sagsnummer 07-3628

Skade efter kosmetisk indgreb

09-03-2010

En kvinde fik sprøjtet Aquamid i overlæben samt i furerne omkring næsen.

Knap 2 uger efter indsprøjtningen blev hun indlagt på et hospital, idet hendes ansigt var hævet meget op. Der var tale om en voldsom infektion, der førte til bylder i ansigtet. Hun var indlagt på hospitalet i mere end 14 dage. Hun blev herefter udskrevet, men skulle fortsætte med antibiotisk behandling.

Kvinden fik varige gener i form af kronisk infektion og arvævsdannelse. Hun søgte erstatning for følgerne af infektionen.

Patienterstatningen anerkendte skaden efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 4, (rimelighedsreglen), idet der var tale om et simpelt indgreb, der endte med et relativt langt sygeforløb og betydelige gener. Ifølge den såkaldte rimelighedsregel, kan der ydes erstatning, hvis der ved undersøgelse eller behandling indtræder skader i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende end, hvad patienten med rimelighed må tåle.

Det var Patienterstatningens vurdering, at den indtrådte infektion ikke med overvejende sandsynlighed opstod som følge af, at behandlingen afveg fra bedste specialiststandard. Der var mest sandsynligt tale om en hændelig komplikation, som også kan opstå ved optimal behandling foretaget af en erfaren specialist indenfor det pågældende område.

Da Aquamid efter loven ikke er et lægemiddel, men derimod medicinsk udstyr, blev sagen ikke vurderet som en lægemiddelskade, men som en behandlingsskade.

Afgørelsesdato: 14. februar 2008