Sagsnummer 06-5049

Ikke erstatning for transportudgifter til begravelse

06-05-2010

En 3-årig dreng af pakistansk afstamning afgik ved døden som følge af en behandlingsskade. Familien rejste krav om erstatning for udgifter til begravelse samt transport af drengen og de pårørende til Pakistan.

Patienterstatningen tilkendte erstatning for udgifter til begravelsen samt drengens transport til Pakistan. Der er derimod ikke hjemmel til at erstatte udgifterne til de pårørendes transport, og der blev derfor givet afslag herpå. Afgørelsen er tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 28. november 2007