Sagsnummer 04-4303

Ikke erstatning for skattemæssige konsekvenser af periodisering af tabt arbejdsfortjeneste

16-08-2010

En 52-årig mand blev tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en periode over flere år og bad i den forbindelse SKAT om at periodisere erstatningen over de år, den dækkede. Dette medførte, at patienten blev afkrævet et procenttillæg som følge af for sen indbetaling af skat i de respektive indkomstår. Patienten rejste herefter krav om erstatning for dette tillæg.

Patienterstatningen afviste kravet, idet der ikke fandtes at være hjemmel til at erstatte tab af denne art.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, som tiltrådte afgørelsen med den begrundelse, at der ikke er hjemmel til at yde erstatning for skattemæssige konsekvenser af en udbetalt erstatning.

Afgørelsesdato: 13. februar 2009