Sagsnummer 07-2131

Forsinket behandling førte til tab af testikel

30-11-2009

En 15-årig dreng henvendte sig til vagtlægen på grund af smerter i skridtet og højre lyske. Vagtlægen fandt, at den højre testikel var dobbelt så stor som den venstre, og at der var væskeansamling. Vagtlægen ordinerede herefter smertestillende medicin og henviste drengen til egen læge.

Efter fortsatte smerter og yderligere hævelse henvendte drengen sig to dage senere til egen læge, som valgte omgående at viderehenvise til sygehuset. Her fandt man, at drengens højre testikel var 2-3 gange større end den venstre. Man besluttede herefter at foretage en operation.

Ved operationen fandt man, at testiklen var snoet, hvorved der var sket en afklemning af blodtilførslen. Testiklen var ikke til at redde, og man fjernede den derfor.

Patienterstatningen vurderede, at optimal behandling havde tilsagt, at vagtlægen på grundlag af de beskrevne symptomer havde indlagt drengen akut. Hermed ville drengen med overvejende sandsynlighed have undgået bortoperationen af sin højre testikel. 

Det følger af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at patienten skal indlægges akut til udredning, når der er mistanke om snoet testikel, idet testiklen allerede efter 6 timer vil have mistet signifikant funktion, og der herefter er betydelig risiko for vævsdød (nekrotisering). Endvidere bør patienten være opereret inden for 6 timer efter symptomdebut.

I den konkrete sag var drengen blevet undersøgt inden for få timer efter de første symptomer på snoet testikel. Det var derfor overvejende sandsynligt, at testiklen kunne have været reddet.

Afgørelsesdato: 22. januar 2008