Sagsnummer 96-1513

Uindfriede forventninger

30-06-2009

En kvinde havde efter to tidligere kejsersnit fået et skæmmende ar samt en del løs hud på ma­ven. Hun fik derfor foretaget en plastikki­rurgisk operation, hvor man fjernede overskydende hud og reviderede arret.

Efter operationen var der stadig en del overskydende hud under navlen, og man tilbød re-ope­ration. Efter re-operationen fandt patienten ikke re­sultatet tilfredsstil­lende, idet arret var blevet større end forventet.

Sagen blev afvist under henvisning til, at der ikke var sket en skade, jfr. PFL § 1, stk. 1, idet operationer, hvor man fjerner oversky­dende hud, altid vil medføre et ar af en vis størrelse (96-1513) (1996 Årsb.).

Patienter har ofte store forventninger til resultatet af et behandlingsfor­løb. Sagen er et ek­sempel på, at uindfriede forventninger ikke er en skade i patientforsikringslovens forstand, og derfor ikke omfattet af loven.

Afgørelsesdato: 22. januar 1997