Sagsnummer 02-1954

Tvillingegraviditet

09-06-2009

En gravid kvinde blev fulgt på sygehuset, hvor man ved flere jordemoderundersøgelser fandt, at graviditeten forløb normalt. Godt 1 måned før terminen konstaterede man imidlertid, at kvinden ventede tvillinger. Hun gennemgik samme dag en ukompliceret fødsel og fødte to raske børn.

Efterfølgende var kvinden generet af smerter i ryg og skuldre, hvilket hun selv tilskrev den ikke-erkendte tvillingegraviditet. Ved en undersøgelse hos en speciallæge blev det konkluderet, at hun havde symptomer som ved fibromyalgi, men at der ikke var tale om en alvorligere lidelse inden for bevægeapparatet eller en neurologisk sygdom. Speciallægen vurderede, at smertetilstanden kunne være en reaktion på graviditeten og den uventede fødsel af tvillinger.

I sin anmeldelse til Patienterstatningen anførte kvinden, at hun mente, at hun var blevet fejlbehandlet under sin graviditet, idet hun havde haft store smerter og problemer og selv havde mistænkt, at der var noget galt. Man havde dog afvist at foretage yderligere undersøgelser trods tegnene på, at der var tale om en tvillingegraviditet.

Patienterstatningen afviste sagen med den begrundelse, at kvinden ikke kunne anses for at være blevet påført skade ved behandlingen, jfr. PFL § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at det er kendt, at man i visse tilfælde først sent erkender, at der er tale om en tvillingegraviditet.

Det var dog Patienterstatningens vurdering, at en tidligere erkendelse heraf ikke med overvejende sandsynlighed ville have ændret på forløbet. Patienterstatningen vurderede endvidere, at kvindens smerter måtte tilskrives følger efter selve graviditeten og den fysiske belastning, denne havde indebåret, og at smerterne ikke kunne betragtes som en følge af, at man først sent havde erkendt, at der var tale om en tvillingegraviditet.

Afgørelsesdato: 15. september 2004