Sagsnummer 95-0424

Tilbageløb i anlagt dræn

09-06-2009

En 50-årig mand blev indlagt på grund af smerter i brystkassen. Det blev konstateret, at pati­enten havde højresidig lungebetændelse, hvor­efter man anlagde et lungedræn.

Under transport af patienten til kontrolrøntgen blev patienten tiltagende dårlig. Portø­ren, der forestod transporten, observerede, at væsken i slangesystemet i det anlagte dræn løb den gale vej. Drænet blev straks frakoblet, og der blev etableret ilttilførsel på maske, hvor­ved tilstan­den hurtigt blev bedre.

Tekniske undersøgelser viste, at der på grund af ventiltilstopning var blevet indført dræn­væske samt klorhexidin i højre lunge. Patienten fik som følge heraf betændelse i lungehinden.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet de tilkomne ge­ner og det forlængede sy­geophold efter en nærmere undersøgelse fandtes at være en følge af et teknisk svigt af det i øvrigt korrekt anlagte dræn (95-0424) (1995 Årsb.).

Afgørelsesdato: 6. juli 1995