Sagsnummer 97-1872

Svigt i titanium-skinne

10-06-2009

En ung mand fik i april 1996 konstateret en ondartet tumor under venstre underkæbe. Man kunne ikke primært fjerne tumoren på grund af dens udbredning. Manden blev sat i kemobe­handling, hvilket resulterede i formindskning af tumoren, således at man i august 1996 operativt kunne fjerne det resterende tumorvæv.

Under operationen foretog man blokresektion af tumorområdet og indsatte en titaniumskinne.

I oktober 1996 henvendte patienten sig på sygehuset med gener i form af asymmetrisk kæbe og manglende evne til at bide normalt sammen. Efterfølgende konstaterede man, at den ind­satte skinne var knækket tæt ved underkæberesten på venstre side. I 1998 blev den knækkede skinne fjernet.

Sygehuset sendte specialoptagelser i form af røntgenbilleder til gennemsyn både hos produ­centen og den person, som står for udformningen af skinnen, uden at man har kunnet finde år­sagen til, at den knækkede.

Patienterstatningen fandt, at den asymmetriske kæbe og den manglende evne til at bide sam­men skyldes svigt i den indsatte skinne, der ikke fungerede, som den skulle. Sagen blev her­efter anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2 (97-1872) (1997 Årsb.).

Afgørelsesdato: 19. januar 1998