Sagsnummer 94-0678

Svigt i røntgenapparat

15-06-2009

En 46-årig mand blev indlagt efter fald i hjemmet, hvorved han havde pådraget sig brud på venstre lårben. Ved en efterfølgende ope­ration satte man lårbensbruddet sammen ved hjælp af et marvsøm og låseskruer i lårbenet.

Under operationen blev der foretaget en gennemlysning af lårbenet. Imidlertid opstod der et svigt i det tekniske apparatur i forbindelse med gennemlysningen. Dette medførte, at en låse­skrue ikke kunne placeres præcist. Fejlplaceringen af låseskruen gav anledning til en anelse for­skydning og vinkling af bruddet.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet man med overve­jende sandsynlighed havde opnået optimal sammensætning af bruddet, hvis der ikke var sket svigt i det tekniske apparatur (94-0678) (1994 Årsb.).

Afgørelsesdato: 2. november 1994