Sagsnummer 93-0334

Svigt i krykkestok

15-06-2009

I forbindelse med fald på en trappe pådrog en 23-årig mand sig et al­vorligt knusningsbrud i højre fod­ledsre­gion. Bruddet blev be­handlet med bl.a. gipsban­dage og mobilisering med krykkestokke.

Under brug af krykkestokkene på sygehuset faldt han, idet den ene af de udleverede krykke­stokkes armstykke brækkede af. Ved uheldet trådte patien­ten hårdt ned på den dår­lige fod, hvil­ket medførte en for­skydning af brud­det med reoperation og komplikationer til følge.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet der var tale om fejl/svigt i udstyr udleve­ret af sygehu­set. Da krykken blev anvendt in­den for sy­gehusets område, blev det antaget, at brugen var et led i be­handling og genop­træning (93-0334) (1993 Årsb.).

Afgørelsesdato: 5. september 1993